• Zekerheden

Maatwerk met zekerheid

Een bril of contactlenzen is maatwerk. Hoe weet je nu of je dan het goede maatwerkproduct aangeschaft? Eigenlijk weet je dat pas als je het product hebt. Tijdens je bezoek aan onze winkel hebben we ons uiterste beste gedaan om je het beste advies te geven. Blijkt dit na aanschaf van je product toch niet het geval te zijn hebben we verschillende zekerheden om je te helpen toch het goede product te verkrijgen.

Goedzichtgarantie

Wij bieden aan iedereen goedzichtgarantie. Dit houdt in dat het aangeschafte product minimaal moet voldoen aan de eisen die wij samen met je besproken hebben bij het advies. Jij bent de jury. Alleen jij kan beoordelen of het product voldoet aan je verwachtingen. Zo niet, dan gaan we in onderling overleg bekijken hoe we dit kunnen verbeteren.

Daarnaast zijn we aangesloten bij verschillende brancheverenigingen om deze zekerheden te onderstrepen en waarborgen.
De NUVO is de branchevereniging voor optiek-bedrijven. Zij hebben Leveringsvoorwaarden opgesteld waar wij en jij ons aan dienen te houden bij de aankoop van een product. Bedrijven aangesloten bij de NUVO voldoen aan de diploma-eisen welke horen bij een goed optiek-bedrijf.
Voor onze contactlenzen zijn we aangesloten bij de ANVC. Dit is de branchevereniging voor de contactlens-specialisten. Zij hebben protocollen opgesteld waar wij ons aan dienen te houden.

De OVN, is de branchevereniging voor optometristen. Ook zij hebben protocollen opgesteld hoe te handelen bij verschillende optometrische handelingen. Veel van deze protocollen zijn opgesteld samen met oogartsen-vereniging NOG en de huisartsenvereniging NHG.
Èn wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat informatie die wij van je ogen en eventuele andere (para)medische gegevens opslaan in onze database gegarandeerd beschermd zijn. Wij hebben hele duidelijke afspraken op schrift staan met onze hard- en software leveranciers. Gegevens naar de glas- en contactlens-leveranciers worden dusdanig verzonden dat door hen niet te achterhalen is welke persoon daar achter zit en intern zijn er duidelijke afspraken gemaakt hoe wij omgaan met bijvoorbeeld werkbonnen en facturen en geheimhouding naar derden. Je hebt altijd het recht om de gegevens in te zien en ook om ons opdracht te geven om al je gegevens te verwijderen.

Mocht er onverhoopt dan toch nog een conflict ontstaan waar we samen niet aan uit komen, zijn wij ook nog aangesloten bij de geschillencommissie optiek. Dit onafhankelijk orgaan beoordeelt en analyseert het probleem en geeft na rijp beraad hier een objectief oordeel over.

© Copyright - Hans van der List eyewellness | KvK 20048449 | BTWnr. NL001670835B80