eyewellness.nl is onderdeel van Hans van der List eyewellness®, gevestigd aan Haagsemarkt 21 4813 BB te Breda (Nederland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.eyewellness.nl
Haagsemarkt 21 4813 BB Breda
Nederland
+31(0)765141261

Hans van der List is de Functionaris Gegevensbescherming van Hans van der List eyewellness®. Hij/zij is te bereiken via info@eyewellness.nl.

Verklaring gebruik persoonsgegevens

Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om het kijkcomfort van onze klanten te verbeteren. De juiste oplossing bieden vereiste kennis over je persoonlijke omstandigheden, aangevuld met nauwkeurige meting en controle van je ogen. Dit is individueel maatwerk waarvoor wij informatie opslaan in ons systeem.

Uiteraard beperken wij ons daarbij tot alleen de gegevens die wij nodig hebben voor het leveren van onze producten en/of diensten. Daarnaast beloven wij dat de gegevens, die je aan ons verstrekt, ook alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt gegeven. Hieronder leggen we uit om welke gegeven het gaat en waar we die gegevens voor gebruiken. We vragen altijd om je uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

Gegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • NAW gegevens (naam- adres- woonplaats) – aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet bereiken of juiste informatie verstrekken aan derden;
 • Persoonlijke omstandigheden – informatie over (beeldscherm-) werk, sport en gezondheid, zodat wij weten waar en hoe je gebruik maakt van je kijkoplossing;
 • Gegevens over je zorgverzekering –  informatie die wij alleen nodig hebben als je ons verzoekt om de declaratie bij de zorgverzekeraar voor je uit te voeren;
 • Meetgegevens – die wij verkrijgen tijdens controles of metingen van je ogen. Deze informatie is onmisbaar voor het maken en afstellen van onze producten;
 • Aankoopgegevens – van producten die je bij ons afneemt, zoals brillen, contactlenzen, zonnebrillen en onderhoudsproducten. Deze informatie hebben wij nodig voor levering, betaling en garantie;
 • Betaalgegevens – voor het voeren van onze financiële administratie.
 • Camerabeelden – voor jouw en onze veiligheid zijn er camera’s aanwezig in de winkel. Deze beelden blijven maximaal 4 weken bewaard.

Met wie delen wij deze informatie:

Sommige werkzaamheden besteden wij uit aan leveranciers. Dit zijn:

 • ons marketingbureau – alleen als je aangegeven hebt dat je mailings van ons wenst te ontvangen
 • je zorgverzekeraar – alleen als wij voor jou declareren of indien je ons vraagt om te kijken wat jouw vergoeding is.
 • onze contactlensleveranciers – alleen als er sprake is van levering aan huis door de leverancier.
 • je huis- of oogarts – alleen die gegevens die van belang zijn om je gezondheid te toetsen, verbeteren of te monitoren.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens zo lang als je klant bij ons bent. Gegevens in onze financiële administratie moeten wij nog 7 jaar na afloop van het betreffende boekjaar bewaren. Als er sprake is van een optometrisch onderzoek, dan is er sprake van medische gegevens en zijn wij verplicht deze minimaal 15 jaar te bewaren.

Je rechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van je ontvangen hebben. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf, of in opdracht van jou, direct aan een derde partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Verklaring

Deze verklaring is opgemaakt op 17 december 2018.

Benieuwd naar onze winkel, werkwijze en/of collectie?